Tedavi ve rehabilitasyon programlarımız bilimsel ve günceldir. En yeni tıbbi tedaviler hastanemizde uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda medikal tedavilerin uygulamaları da Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde gerçekleşmekedir. Gerek ilaç kullanımında gerekse aylık  enjeksiyon tedavilerinde güncel ve en yeni tedaviler kullanılmaktadır. İlaç ve aylık enjeksiyon tedavileri yanında psikososyal destek programları da hastanemizde etkin bir şekilde yapılmaktadır. Bilimsel ve kanıta dayalı tedavi yöntemlerimizin Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi yatılı programlarından taburcu olan hastaların pek çoğunda taburculuk sonrası alkol ve uyuşturucu maddelerden sürekli uzak durulduğunu ve olumlu yaşam kalitesi özellikleri sergiledikleri hastalar tarafından bildirilmektedir.

PEMBE KÖŞK PSİKİYATRİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ PROGRAMLARI