Prof. Dr. Ebru Çakıcı

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun oldu ve tıp eğitimine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde başladı. 1998 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisasını ‘Manik Atak Tanısı Konmuş Hastalarda ve Normal Bireylerde Nöropsikolojik Değerlendirme Bulguları ve Klinik Özellikler İle İllişkisi’ isimli tez çalışması ile tamamladı. 1997 yılında ‘Şizofrenik Hastalarda MRI ve SPECT Bağıntısı’ isimli çalışması 33. Türkiye Ulusal Psikiyatri Kongresi en iyi araştırma ödülü ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 70. Yıl Özel Ödülünü kazandı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünde Adli Tıp doktorasını ‘Çocuk istismarının öfke-ifade tarzına etkisi’ tez çalışması ile tamamladı. Araştırma ve yayınları aile içi şiddet, uyuşturucu madde kullanımı ve psikolojik travmanın etkileri konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Almanya Wiesbaden Enstitüsüne Bağlı olarak KKTC’de ilk kez Kıbrıs Pozitif Psikoterapi merkezini kurmuştur.  Psikodrama terapisti ve Pozitif Psikoterapi ve Transkültürel aile terapisi alanında eğitmen terapisttir. 2014’te 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde “Problem ve Patalojik Kumar Yaygınlığı ve Risk Faktörleri ve Kültürlenme Türleri” isimli çalışması en iyi araştırma ödülü, 2017’de 11. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde ikincilik ödülü, 2018’de 54. Psikiyatri Kongresinde “Disosiasyon” isimli çalışması üçüncülük ödülünü almıştır.

1998 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.